Foto: Copyright Knepp Wildland

Foto: Copyright Knepp Wildland

Foto: Copyright Knepp Wildland

Velkommen TIL
Kattrup Vildnis

Et stort, vildt, naturområde på Vestsjælland.

Vi har i generationer dyrket jorden på Kattrup Gods efter konventionelle mark- og skovdriftsprincipper, men ønsker nu at sætte en ny kurs for området i respekt for stedets historie og særpræg.

Beslutningen om ’vildnis’ skal ikke ses som en afvikling af vores landbrug, men derimod som en udvikling af et ekstensivt og klimavenligt landbrug, der øger biodiversiteten og optimerer mængden af jordbundet CO2.

 En meget væsentlig faktor i at genskabe vild natur på Kattrup bliver helårsgræssende dyr. De skal sikre, at arealerne ikke vokser til, men derimod blomstrer og skaber liv til flora, fauna og funga.

Kattrup Vildnis vil i løbet af en årrække udvikle sig til en område med helårsgræssende dyr på de tidligere markarealer, skove og enge, der tilsammen udgør et fantastisk naturområde.

 Området udvikles i faser, hvor der både vil være højt og lavt hegn. Offentlige veje vil ikke være en del af området.

Adgang til Kattrup Vildnis

Kattrup Vildnis er et privatejet område, og udgangspunktet for adgangen til naturområdet er, at der er den samme adgang for gæster, som der er i dag. Det er derfor tilladt at gå og cykle på mark- og skovveje fra kl 6. morgen til solnedgang.

 Vi beder om at man følger de anviste adgangsregler, og at man generelt bruger naturen på en måde, så man forstyrrer mindst muligt.

 

 

Kort

Kattrup Vildnis udvikles i faser, og dette kort viser naturområdet kaldet Mellemområdet Derudover bliver der hegnet forskelige områder med lavt hegn, bl.a. Hejrebjerg Skov ved Strids Mølle.

Der vil ikke indgå offentlige veje i naturområdet.

Der er offentlig adgang til området under hensyn til de gældende adgangsregler.

Ved spørgsmål er I velkommen til at skrive til info@kattrupvildnis.dk

Kattrup Vildnis

Tids­plan

^
2021
 • Offentliggørelse af etablingen af Kattrup Vildnis, maj.
 • Offentligt nabomøde
  (Strids Mølle, 2. juni).
 • Offentligt nabomøde (Buerup Forsamlingshus, 8. september).
 • Offentligt nabomøde (Buerup Forsamlingshus, 5. oktober).
 • Følgegruppen for Kattrup Vildnis etableres med deltagelse af Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Naturpark Åmosen og en lokal repræsentant. 
  ^
  2022
  • Baseline-undersøgelse af naturens tilstand før etablering af Kattrup Vildnis ved Aarhus Universitet, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.
  • Indhentning af diverse myndighedsgodkendelser påbegyndes.
  • Deltagelse i ca. 10 forskellige møder i lokale foreninger med præsentation af naturprojektet.
  • Møder med direkte naboer ved deres ejendom.
  • Offentligt nabomøde
   (Strids Mølle, 1. juni).
   ^
   2023
   • Fortsatte myndighedsgodkendelser.

   FAQ – Hyppigt stillede spørgsmål 

   Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål om Kattrup Vildnis

   Hvad er formålet med Kattrup Vildnis?

   Kattrup Vildnis er et vildt naturområde, hvor store græssende dyr skaber et sammenhængende naturområde, der bidrager positivt til hele økosystemet og derved genskaber gode betingelser for flora, fauna og fungi.

   Hvor stort bliver Kattrup Vildnis?

   Kattrup Vildnis er planlagt til at blive godt 800 hektar, dvs. godt 1.000 fodboldbaner. Området vil bestå af separate indhegnede områder, hvoraf det største område – Mellemområdet – vil blive på ca 250 hektar, hvilket svarer til et område på 1.300 x 2.000 meter.

   Er Kattrup Vildnis en ny dyrepark?

   Nej. Kattrup Vildnis er en del af Kattrup Gods, hvor en del af landbrugs- og skovdriften omlægges til vild natur med hjemmehørende græssende dyr. Fokus for Kattrup Vildnis er den fantastiske natur i sin helhed, hvor dyrene er en vigtig del af økosystemet.

   I vil indhegne området - kan naturen ikke bare komme af sig selv?

   Nej, naturen kommer desværre ikke af sig selv. Kattrup Vildnis vil blive etableret i faser i løbet af en årrække. Vi indhegner områderne, da de store dyr er forudsætningen for at skabe et system, hvor de helårsgræssende dyr skaber øget biodiversitet på alle årstider.

   Findes der lignende områder som Kattrup Vildnis?

   Ja. I England er der Knepp Castle Estate, som påbegyndte deres forvildningsproces for 20 år siden, og de har været en inspiration for Kattrup Vildnis.
   Knepp er forvandlet til et naturområde, der summer af liv i alle dele af økosystemet ved at give kontrollen tilbage til naturen og lade store græssende dyr varetage naturplejen.

   Hvem skal føre tilsyn med dyrene?

   Det er Kattrup Vildnis, der har ansvaret for dyrene på området.
   Vores fokus er, at de dyr vi har i området trives. Kattrup Gods er, som alle andre landbrug, underlagt myndighedskontrol. Der vil være tilsyn med dyrene og en dyrlæge vil være tilknyttet naturprojektet.

   Hvordan sikrer I, at dyrene er I god foder stand?

   Vi har stort fokus på dyrevelfærd. Vi har valgt at etablere Kattrup Vildnis, et stort, vildt, naturområde på Vestsjælland, for at gøre noget godt for naturen. Vi har valgt en proaktiv forvaltning, hvor vi i god tid regulerer antallet af dyr, således der ikke kommer for store bestande og udsving af bestandene.
   Ud over at regulere, så vil vi også, hvis det bliver nødvendigt, søge om ret til at fodre, ved for eksempel en meget hård vinter.
   Til formålet udarbejdes også et overvågningsprogram med en systematisk monitering af dyrenes trivsel for at sikre relevant opfølgning efter behov.

   Behøver man store helårsgræssende dyr?

   Ja, vi behøver de store vilde hjemmehørende dyr, da de er en meget væsentlig faktor i at genskabe vild natur på Kattrup. Dyrene har alle forskellige egenskaber, men fælles er, at de skal gå og skabe biodiversitet, der sikrer, at vores arealer ikke vokser til, men derimod blomstrer og skaber liv til fugle og insekter.

   Hvem sikrer, at naturen udvikler sig i den rigtige retning, når Kattrup Vildnis etableres?

   Kattrup Vildnis udfører baselineundersøgelser i samarbejde med botanikere fra Danmarks Naturfredningsforening, biologer fra Kalundborg Kommune og ornitologer fra Dansk Ornitologisk Forening. Derudover er vi ved at lave et overvågningsprogram i samarbejde med Aarhus Universitet, så man samler relevant forskning og dokumentation omkring naturprojektet.

   Hvordan vil etableringen af Kattrup Vildnis påvirke ejendomsværdien for naboejendommene? Vil værdien blive forringet eller forhøjet?

   Det er vores klare vurdering, at etableringen af Kattrup Vildnis vil være et aktiv for hele lokalsamfundet. Vi har set en positiv udvikling for området, da vi etablerede Strids Mølle, og det er forventningen, at Kattrup Vildnis vil styrke dette.
   Når man generelt kigger på andre naturprojekter i Danmark og udlandet, så er det meget attraktivt at bo i eller i nærheden af naturprojekter. I New Forest, som er et stort gammelt naturområde i det sydlige England, er ejendomspriserne dobbelt så høje som landsgennemsnittet.

   Kontakt

   Vi vil løbende opdatere hjemmesiden, når der sker nyt, men har du spørgsmål
   eller kommentarer, så kan du skrive til Kattrup Vildnis på info@kattrupvildnis.dk